Getingspray

148 kr

Geting Effekt är en snabbverkande getingspray mot getingar, flugor och andra flygande insekter. Sprayen består av naturliga ingredienser, så som pyretum, som fungerar som ett nervgift på insikterna.

Kategori:

Beskrivning

  • Spraya direkt mot getingarna eller dess bo
  • För inomhusbruk

 

För dig som vill känna dig tryggare sommartid, kan getingspray vara ett lämpligt val av bekämpningsmedel. Du kan, om du så önskar, spraya det direkt på flygande getingar eller getingar som satt sig någonstans. Således kan du känna dig lugn när du till exempel sitter ute på terrassen.

Du behöver inte vara orolig för att missa. För det första sprayas medlet ganska brett, och för det andra, vill getingen inte komma nära dig så länge du har medlet i luften omkring dig. Getingen kommer mycket sannolikt att fly fältet när den känner doften.

Det kan också användas för att spraya direkt in i öppningen i ett getingbo. Här krävs givetvis mer försiktighet. Om det görs på rätt sätt är det dock mycket effektivt.

I och med medlets effektivitet fordras givetvis viss försiktighet vid användning. Det bör till exempel inte sprayas över matbordet så att livsmedel riskerar att förorenas. Läs mer om säkerheten nedan.

Att tänka på

  • Skall inte användas i stall, ladugårdar, växthus och i andra liknande lokaler.
  • Skall hållas borta från livsmedel och djurfoder.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Skall inte tömmas i avlopp.
  • Skall inte användas mot andra skadedjur.

Glöm inte att noggrant läsa igenom instruktionerna på flaskan innan användning. Det finns även ett säkerhetsdatablad som kan hämtas från återförsäljarens hemsida.

När getingspray används på rätt sätt är det ett mycket effektivt bekämpningsmedel mot getingar. Nackdelen kan vara att det innehåller en hel del kemikalier, men när det hanteras enligt instruktionerna är det både säkert och kraftfullt.

Till Butik