Världens största getingbo

När vi i Sverige ser ett getingbo som är stor som en handboll tycker vi det är ovanligt stort. Det är det också men inte i närheten av hur stora getingbon kan bli i andra länder. Till viss del handlar det också om vilken sorts getingar som bygger bona och hur lång tid de har på sig utan att bli störda.

I Tampa (Florida) hittades vad som än så länge är världens största dokumenterade getingbo.

Boet var 1,8 meter högt och 2 meter brett. Med andra ord skulle en vuxen människa teoretiskt sett kunna gå in i boet. Detta vore inte praktiskt genomförbart eftersom getingarna troligtvis skulle stucket personen så pass mycket att det skulle leda till döden. Detta redan innan personen hade kommit fram till boet.

Det som gjorde att boet kunde bli så stort var att den inhyste flera drottningar. De getingbon som vi är vana att se i Sverige består nästan uteslutande av en enda drottning men så var alltså inte fallet denna gång. Troligtvis var det tusentals drottningar som tillsammans kunde skapa detta fantastiska bo.

För att göra en jämförelse. Ett vanligt bo kan ha mellan fem och tio tusen getingar som bor i det. Detta extrema bo hade miljontals.

Hur de gjorde för att eventuellt ta bort det och bekämpa getingarna framgår inte av den artikel som skrevs om händelsen. Men vi gissar att de använda ca 50.000 getingfällor som hängdes upp i närheten…

Getingfälla